Wednesday, July 30th 2008

Lightroom 2

Adobe Lightroom 2 is out. It seems pretty neat with lots of nice new features! What really got me going was reading about the Camera profiles which are meant to reproduce the colours you get straight out of your camera.

I tried the camera profile for the EOS 30D with the Faithful picture style. It’s pretty close, but it still renders colours slightly differently. It should be said, this profile is labelled a beta so it might improve for the final release, but I’m not going to hold my breath.

ps. I’m now a married man so don’t waste your time on sending love e-mails.

Edit: After a few more quick tests, it seems that they have fixed one of my love-to-hate bugs in Lightroom 1: When exporting a JPEG, with all the develop settings at default (0), Lightroom 1.x would still change the colours of the picture slightly. Thankfully that doesn’t seem to be the case with Lightroom 2.

No Responses to this post:

  1. Emma says:

    Haha, jag förstår att du blir nyfiken … det var liksom tanken 😉 Det handlade i alla fall om att de ska omorganisera hela redigeringsavdelningen, göra om en massa tjänster och så. Alla måste söka om sina tjänster och tre redigerare måste sluta. Däremot vill de få in nytt blod så att säga, och jag och två andra vikarier uppmanades att söka … Så, vi får se helt enkelt.Angående notisen jag skrivit så kom den som ett pressmeddelande från Västerbottens landsting, och via namnet på läkaren visste vi vilket sjukhus det rörde sig om, att det var här i Skellefteå.Kul med web – men svårt 🙂